Sơ đồ tổ chức và Định hướng phát triển

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng có bộ máy tổ chức được sắp xếp theo mô hình bệnh viện...

Cơ sở vật chất

Tiện nghi, sang trọng với các giường bệnh được bố trí sắp xếp theo mô hình phòng nghỉ riên...

Lịch khám chữa bệnh của các chuyên gia

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế có được sự tham gia của các chuyên gia y tế giỏi từ các bệnh việ...

Dành cho khách hàng

Thông tin hướng dẫn bệnh nhân trức khi đến khám tại trung tâm, các qui trình và điều kiện ...

Thông tin hữu ích